Nota informativa în baza art. 13 din Decretul Legislativ N. 196/2003 în materie de protejare a datelor personale.

Respectând cele prevăzute in Decretul Legislativ n. 196 30 iunie 2003, Redo Group srl vă furnizează informaţiile necesare pentru scopurile şi modalităţile folosirii datelor Dumneavoastră personale şi deasemenea în cadrul comunicării şi răspândirii acestora şi naturii datelor aflate în posesia Redo Group srl şi comunicarea lor.

Finalitatea utilizării
Îndeplinirea tuturor obligaţiilor legii în vigoare cu privire la raporturile comerciale şi contractuale cu Dumneavoastră în cursul unei instaurări viitoare cum ar fi spre exemplu îndeplinirea obligaţiilor contractuale, contabile, retributive, de securitate socială, fiscale.

Modalitatea utilizării
Utilizarea va fi efectuată cu ajutorul unor sisteme informatice moderne şi a persoanelor însărcinate în mod expres cu acest lucru care vor desfăşura o totalitate de operaţiuni cu privire la culegerea, înregistrarea, organizarea, păstrarea, elaborarea, modificarea, selecţia, extragerea, comparaţia, utilizarea, interconectarea, blocarea, comunicarea, răspândirea, anularea şi distrugerea datelor necesare finalităţilor raportului şi obligaţiilor legii.

Natura comunicării datelor
Comunicarea datelor este facultativă pentru Dumneavoastră, dar titularul face cunoscut faptul că eventuala necomunicare a uneia dintre informaţiile obligatorii are drept consecinţă imposibilitatea Societăţii semnatare de a da curs raporturilor comeciale şi contractuale sau în caz de lipsă a comunicării acestora imposibilitatea titularului de a garanta utilizarea acestora în acord cu pactele contractuale pentru care acest lucru este făcut sau lipsa posibilă a corespondenţei dintre rezultatele utilizării şi obligaţiile impuse de normativa fiscală, administrativă sau de muncă cărora acesta se adresează. Veţi putea să vă folosiţi de drepturile proprii exprimate de art. 7,8,9 şi 10 din Decretul Legislativ n. 196 30 iunie 2003, adresându-se titularului utilizării sau responsabilului, dacă este numit. Titularul folosirii datelor este Redo Group srl cu sedul legal în strada Alexei Tolstoi nr.12 - 600093 Bacau - Romania, în persoana reprezentantului său legal.