Prezentul document conţine condiţiile legale pentru accesul şi utilizarea site-ului www.redogroup.com. Accesarea site-ului, utilizarea lui si folosirea materialelor postate implica intrunirea conditiilor legale mentionate mai jos.

1. Proprietatea site-ului web
Acest site web este proprietatea societăţii Redo Group srl, cu sediul legal în Strada Alexei Tolstoi no.12 - 600093 Bacau - România.

2. Dreptul de Autor şi dreptul asupra Mărcii
Acest site web este protejat de dreptul de Autor ca fiind o lucrare unică şi/sau compusă şi/sau colectivă în baza legilor romane şi Uniunii Europene în materie de drept de Autor, a convenţiilor internaţionale şi a altor normative în materie de drept de Autor. Orice utilizare neautorizată a materialelor conţinute în site-ul web este complet interzisă. Site-ul web ar putea să conţină documente, imagini, software, informaţii şi alte materiale aflate în proprietatea terţilor, cum ar fi fotografii, publicitate, clipuri şi muzică. Orice utilizare neautorizată a materialelor conţinute în site-ul web este complet interzisă, exceptând cazul în care a fost obţinut acordul scris în prelabil din partea proprietarului materialelor în obiect. Toate drepturile sunt rezervate.
© photo by Deborah Sandrin.

3. Utilizarea şi accesul la site-ul web
Conţinuturile şi materialele site-ului web sunt destinate utilizării exclusiv personale şi necomerciale. Utilizatorul va putea descărca sau copia conţinuturile şi alte materiale care pot fi descărcate, vizualizate pe acest site web prin folosirea sa personală necomercială, cu condiţia să se recunoască faptul că materialele acoperite de dreptul de Autor prezente în acestea sunt protejate şi cu condiţia ca utilizatorul să se oblige să respecte toate drepturile de autor şi alte drepturi conţinute acest site web. Copierea sau înregistrarea oricăror informaţii pentru utilizări diferite decât cele personale şi necomerciale este strict interzisă, în afară de cazul în care a fost obţinut acordul în scris în prealabil de la Redo Group srl. Redo Group srl va putea modifica, anula sau suspenda totalitatea sau orice caracteristică a site-ului web, funcţiile şi baza de date a site-ului web. Redo Group srl va putea deasemenea să corecteze eventualele erori şi omiteri în orice parte a site-ului web sau să impună limite pe funcţiile şi serviciile determinate sau să limiteze accesul utilizatorilor parţial sau total la site-ul web fără a fi obligaţi să notifice şi fără ca acest lucru să presupună vreo răspundere.

4. Negarea garanţiei şi limitarea răspunderii
Utilizatorul recunoaşte că foloseşte site-ul web pe riscul propriu. Serviciul este furnizat în starea în care se află şi Redo Group srl neagă în mod explicit orice garanţie, explicită şi implicită inclusă, cu titlu exemplificativ, garanţiile de acurateţe, de siguranţă, proprietate, neîncălcare, aptitudine în scopurile specifice sau orice altă garanţie condiţie, asigurare sau declaraţie, orală, scrisă sau în format electronic, inclusă, cu simplu titlu exemplificativ, orice garanţie cu privire la acurateţea sau completarea oricărei informaţii conţinute în site-ul web sau furnizată de site-ul însuşi. Redo Group srl nu declară şi nu garantează faptul că accesul la site nu va fi întrerupt, că site-ul nu va conţine defecţiuni, erori, omisiuni sau pierderi de informaţii transmise sau că nu va fi transmis niciun virus de pe site. Redo Group srl nu va fi responsabil cu privire la utilizatorii site-ului sau orice terţă parte pentru daune eventuale directe, indirecte, speciale, drept consecinţă sau represive susţinute probabil ca urmare a accesului şi imposibilităţii de a accesa site-ul web, inclus cazul potenţialilor viruşi de pe site-ul web, utilizarea sau siguraţa acordată site-ului web sau oricărei informaţii sau material disponibil pe site.

5. Legile aplicabile şi jurisdicţia
Utilizatorul recunoaşte şi în toate scopurile este de acord ca eventualele controverse, care ar deriva din accesul şi/sau utilizarea site-ului web, să fie supuse Legilor romane şi, prin urmare, vor trebui să fie supuse jurisdicţiei exclusive a unui Tribunal roman.

6. Modificări
Normele mentionate vor putea fi modificate de catre Redo Group srl din când în când; notificările unor eventuale revizii ale acestor norme vor fi anunţate pe această pagină. Folosirea în continuare a site-ului web de către utilizator va implica acceptul utilizatorului asupra acestor modificări sau revizii ale normelor; din acest motiv Redo Group srl recomandă utilizatorului să viziteze această pagină în mod regulat.